Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

นี่เป็นอีกหนึ่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกครับ เป็นอารยธรรมที่สามารถจะเปรียบเทียบได้กับกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับ อารยธรรมนี้เกิดขึ้นกลางป่าในกัมพูชา เมื่อ 1,200 ปีที่แล้วครับ มันเจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 600 ปี ก่อนที่จะล่มสลายไป และอยู่ในป่าลึกอย่างเงียบสงบ

นครวัดเป็นมรดกล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ตั้งแต่กลางศตวรรษที่12 ครับ ปราสาทนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสรวงสวรรค์ครับ เป็นเมืองสวรรค์ตามความเชื่อของ ฮินดูครับ

พระเจ้าสุริยะวรมันทรงตั้งตนเป็นสมมติเทพ และพระองค์ปรารถนาให้นครวัด เปรียบเสมือนสวรรค์ที่ตั้งบนโลกครับ นครวัดเป็นเหมือนศูนย์กลางที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมร มีประชาชนอาศัยอยู่ นับล้าน ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บนสุดของปราสาท ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดและ พระปรางค์องค์นั้นเปรียบเสมือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของชาวฮินดูครับ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทีเดียว และยังเป็นที่ประทับของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูด้วย ที่ด้านนอกพระปรางค์นั้น มีการตกแต่งไว้ด้วยเทวรูปหลายองค์ ส่วนภายในมี รูปปั้นของพระนารายณ์ และร่างของกษัตริย์ อาจจะอยู่ภายในนี้ด้วยเหมือนกันครับ และพระปรางค์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้วิญญาณของกษัตริย์ ได้ไปสู่สรวงสวรรค์หลังจากสิ้นพระชนต์ไปแล้วครับ

พระปรางค์สูงเสียดฟ้า ลานกว้างทางเดินและตัวปราสาทของนครวัด ทั้งหมดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระนารายณ์ครับ พระนารายณ์เป็นผู้ปกปักรักษา จักรวาล

เรื่องราวของพระองค์ผ่านการบอกเล่าทางการแกะสลักบนฝาผนังนี่ครับ ด้านขวาเป็นรูปเทวดา ส่วนด้านซ้ายเป็นภาพอสูรครับ ต่างฝ่ายต่างช่วยกันออกแรกดึง พญานาคตัวใหญ่ และนี่ก็เป็นพญานาคที่กำลังออกแรงอยู่ ทั้งสองฝ่ายช่วยกันกวนกระแสสมุทร โดยใช้พญานาคเป็นเครื่องมือครับ เพื่อจะผลิตน้ำอมฤทธิ์ และสิ่งมหัศจรรย์ 7 อย่าง ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นองค์ประธาน อยู่ตรงกลางก็คือ พระนารายณ์ หรือพระวิศณุ

และจุดนี้จะเห็นการทำสงครามเพื่อชิงความเป็นอมตะด้วย ในที่สุดเหล่าเทวดาก็ชนะครับ และเป็นอมตะ นี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความดีกับความชั่วครับ เทวดากับอสูร เหมือนกับสงครามที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดของเหล่ามนุษย์นั่นเองครับ

บริเวณนี้เป็นภาพงานสลักของนางอัปสร เทพธิดาแห่งสวรรค์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทาสรับใช้ เทพเจ้าและกษัตริย์ครับ สวยงามมากครับ พวกนางล้วนงดงามและเปล่งประกายอย่างประหลาด

ทุกพื้นที่นั้นล้วนมีความหมายแอบแฝงครับ นครวัดเปรียบเสมือนตัวแทนโลก และจักรวาล เป็นศูนย์กลางแห่งความยิ่งใหญ่ครับ เหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่ในโลกของเราอีกที ดินแดนนี้ถูกโอบล้อมด้วยคูเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาสมุทรครับ และภายในนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของสวรรค์และนรกด้วย

เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของนครวัดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต้องมองทางอากาศ ภาพที่เห็นทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า นี่เป็นการแสดงคราวะต่อเทพเจ้า และเป็นการแสดงบารมีของพระองค์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้โอบล้อมด้วยคูเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของมหาสมุทรในตำนาน แต่ความเป็นจริงแล้วคูเมืองนี้ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากโลกภายนอกได้ ในปี 1177 อาณาจักรเขมรถูกรุกรานโดยชาวจา จากเวียดนาม ที่เข้ามาปล้นสะดม ทำให้นครวัดตกอยู่ในความมืด แต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบของ

อารยธรรมเขมรครับ กษัตริย์พระองค์ใหม่ที่ชื่อชัยวรมันที่ 7 ทรงขึ้นครองราชย์ และสามารถขับไล่ผู้รุกรานได้หมดสิ้น ในปี 1181 พระเจ้าชัยวรมันต้องการให้หน้าของพระองค์จารึกบนประวัติศาสตร์ พระองค์จึงทรงสร้างนครธมไว้ ที่บริเวณใกล้ ๆ กัน ที่จะเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ โดยมีกำแพงอันแน่นหนา ที่สามารถจะป้องกันผู้รุกรานในวันข้างหน้า พระองค์นำความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่เขมร โดยนำศาสนาพุทธเข้ามาแทนศาสนาฮินดู ในฐานะศาสนาประจำชาติ บริเวณใจกลางของนครธม ซึ่งเรียกกันว่า บายน ที่มีทั้งความสวยงามและความลึกลับซ่อนอยู่ครับ บริเวณผนังมีรูปสลักใบหน้าคนขนาดใหญ่

สถานนี้สร้างขึ้นด้วยเหตุผลทางอำนาจและการเมืองครับ พระปรางค์ทุกองค์จะสลักใบหน้าของมนุษย์ และบางมุมก็ดูน่ากลัวมาก โดยยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ครับ ช่างดูลึกลับ ตื่นตาตื่นใจมากครับ มันบอกเรื่องราวมากมายครับ อยู่มายาวนานนับพันปีแล้ว จะเห็นรูปสลักที่สร้างขึ้นเพื่อชักจูงคนในชาติให้สามัคคีกัน รูปสลักแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ รูปสลักแทนองค์กษัตริย์

ส่วนพระปรางค์องค์ที่สูงที่สุดก็จะเป็นรูปสลักของกษัตริย์และเทพเจ้า แสดงให้เห็นถึงกษัตริย์คือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ เป็นแม่ทัพ-นักปกครองที่ยิ่งใหญ่ ทรงเมตตาและเอื้ออาทรต่อประชาราชครับ

มันเป็นศิลปะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่ผสมผสานระหว่างปติมากรรมและสถาปัตยกรรม อย่างลงตัวครับ
 

การล่มสลาย ทั้งนครวัน-นครธม ถูกตีโดย กองทัพเตมูจิน นักรบอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา ได้ล้อมเมืองไว้ถึง 2 ปีครึ่ง จึงตีแตก

     
   
 
 
[www.nextstep.co.th ] [ www.ngthai.com ] [ http://update.se-ed.com ] [ http://www.sudipan.net ] [ www.thaiinfonet.com ]
 [ http://www.thaiwaterbirds.com ] [ http://websociety.mauy.net ]
contact : e-mail : [toonit_1@hotmail.com ] [ tune_555@hotmail.com ] [ lionardo_th@yahoo.com ]
blog: [ http://lionardo.exteen.com ] [ http://teshuto.exteen.com ] [ http://spaces.msn.com/members/toonit ]   Webmaster

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter