Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

 

ประวัติ วิทรุเวียนแมน โมนาลิซา มหาราชวังค์ ชองค์บอร์ด ฯลฯ
บทความจาก ราฟมิลเลอร์
 

นี่คือความตื่นเต้น ความเป็นสัดส่วนเหมาะสมกันและเรขาคณิตที่ถูกบรรจุ ของ ลีโอนาร์โด กำลัง ดึงความสมดูล ของรูปคน ถูกอำพรางภายในแผนภูมิ ความคิดหนึ่งรอบ ๆ ดาวหกเหลี่ยม คือรูปสามเหลี่ยมกำลังตัดรายขวาง 2 อันแสดงที่เป็นสัดส่วนของเพศชาย(yang)และสตรี (yin) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจ 
เพราะว่า มนุษย์ ผู้ชายจะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่ (yang) เป็นพลังงานที่ทำให้ผู้ชายเสียความสมดุลได้

ดังนั้นความคิดน่าจะมาจากความสมดุลและความปรองดอง

มีข้อมูลมากมายที่เสนอว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่เป็นผู้หญิง มีความคิดของการเปลี่ยนที่สำคัญเพื่อมนุษยชาติที่ทำให้ชัดเจนในจารีตประเพณีหลาย จารีตประเพณีของศาสนาฮินดูอายุ รวมถึงปฏิทินเผ่ามายาที่กำลังถึงที่การสูญสิ้นนั้น ชาวมายานอกจากจะเชื่อในการเปลี่ยนเพื่อมนุษยชาติ ทำให้เสียสมดุล

เนื่องจากการกระทำของรัฐบาล, ศาสนาที่ควบคุมชีวิตเรา มีผู้นำโลกที่เกี่ยวข้องกับการสังหารชีวิตของเด็กที่ ไร้เดียงสาหลาย 100 คน

เรขาคณิตที่เป็นความลับและศักดิ์สิทธิ์มีภายในร่างกายที่วัตถุวิสัยของเราเอง กำลังยั่วใจเพื่อเชื่อถึง จะเป็นเช่นนั้นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับโค้ดที่เป็นความลับค่อนข้างจะเสมอ
                   จากความพยายามหลายวิธีที่จะถอดรหัส ความเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบในงานของ ลีโอนาร์โด ดาวินชี


ดังนั้น DaVinci code คืออะไร?ข้อมูลที่ถูกอำพรางภายในแผนภูมิคืออะไร?

จุดเริ่มต้นที่เป็นจริงมี ของ davinci ความสมดุลย์ของรูปมนุษย์ คนในสมัยอดีตชื่อที่ว่าวิทรูเวียนเป็นสถาปนิก วิทรูเวียนเกิดขึ้นแนวคิดของวงกลมที่ตรงกัน โดยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับบริเวณผิวที่เท่ากันไปวงกลมหรือ visa-versa โดยการสร้างสี่เหลี่ยมจตุรัส ลีโอนาร์โด จึงหลงไหลในความคิดที่ว่าวิทรูเวียนเกี่ยวกับ การทำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลม

ลีโอนาร์โดได้เขียนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและวงกลมโดย มีความลับภายในเส้นวงกลมมีและสี่เหลี่ยมจตุรัส นี่คือจุดเริ่มต้น การสร้างอันนี้จะสามารถ โดยปราศจากเครื่องมือวัดใด ๆ ที่ถูกเรียกว่าผู้ชาย หรือ vitruvian

จุดเด่นหลาย ๆ อันของ Davinci
ในความจริงการรวมรูปทรงเรขาคณิต ที่วัดด้วยไม้โพรแทรกเตอร์และวัดด้วยไม้วัดตรง

แผนภูมิที่ 1: จากที่ลีโอนาร์โดได้จุดไว้ 2 จุดตรงกระดูกที่เครื่องหมายที่เล็ก 2 จุด เครื่องหมายนี้คือเงื่อนงำภายในแผนภูมิ เครื่องหมายโดยสร้างเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและ รัศมีมาที่ปลายนิ้วมือซ้ายของรูป
 

แผนภูมิที่ 2: จากนั้นสร้างเส้นวงกลมเช่นเดียวกันทางด้านขวาอีกวง โดยลากเส้นจากจุดศูนย์กลางและรัศมี ที่เท่ากัน
 


แผนภูมิที่ 3: ในขั้นนี้ดึงเส้นตรงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสในDaVinci  โดยลากเส้นผ่านจุดศูนย์กลางตรงสะดือ และตัดรายขวางผ่านส่วนโค้งของวงกลมไปยังมุมตรงข้าม


แผนภูมิที่ 4: ที่จุดเส้นที่ตัดขวางส่วนโค้งของวงกลม อันลากลงมาตามระนาบของเท้าของรูปจากจุดนั้น  ระยะเส้นนั้นลากเป็นความกว้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แผนภูมิที่ 5: ต่อไปก็วาดเส้นวงกลมโดยตัดผ่านปลายนิ้วทั้งสองข้าง
วงกลมอันนี้(สีน้ำเงิน) อยู่บนระนาบเดียวกันกับเท้าของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แผนภูมิที่ 6: ต่อจากนั้น เส้นวงกลมที่ได้ จากจุดศูนย์กลางบนสุดของศีรษะ แล้วลากรัศมีไปหาส่วนโค้งของวงกลมสีฟ้า นอกจากนี้จะสังเกตเส้นที่ เลือนลางมาก ๆ ที่DaVinci ลากเส้นไว้ จากลูกศร
 

แผนภูมิที่ 7: จากลูกศรลากจุดศูนย์กลางที่สร้างที่ส่วนจะผ่านจุดสูงสุดของศีรษะที่ รูปวงกลมจะถูกประกอบด้วยจุด2 จุดนี้ (วงกลมสีแดง) ทำให้ความสมดุลที่เหมือนกับว่าเป็นรัศมีของดวงจันทร์ (ภายใน1/100ของ 1 เปอร์เซนต์) ที่ทำกับโลก

ถัดไป=>

     
   
 
 
[www.nextstep.co.th ] [ www.ngthai.com ] [ http://update.se-ed.com ] [ http://www.sudipan.net ] [ www.thaiinfonet.com ]
 [ http://www.thaiwaterbirds.com ] [ http://websociety.mauy.net ]
contact : e-mail : [toonit_1@hotmail.com ] [ tune_555@hotmail.com ] [ lionardo_th@yahoo.com ]
blog: [ http://lionardo.exteen.com ] [ http://teshuto.exteen.com ] [ http://spaces.msn.com/members/toonit ]   Webmaster

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter