Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

tautau

เตา เตา เป็นรูปสลักไม้แทนบรรพบุรุษ มันสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ เพื่อให้ผู้ตายให้กลับมาให้คำปรึกษาแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ศพจะนำไปเก็บที่สุสาน และถูกเก็บไว้ในช่องที่เจาะจากหินและที่นี่ จะเห็น ที่ฝังศพ ประตูไม้เล็ก ๆ เหนือช่องเก็บศพด้วย และมีหุ่นไม้แกะสลักอยู่มากมาย หลาย 10 ตัวด้วยกันครับ ซึ่งหุ่นแกะสลักเหล่านี้เรียกว่า เตา เตา ครับ เหมือนตัวแทนของผู้ตาย โดยที่หุ่นแต่ละตัวนั้น จะจับจ้องไปที่เดียวกัน คงเป็นการจ้องมองชีวิต ที่เป็นนิรันดร

ถ้ามองดี ๆ จะรู้สึกว่าหุ่นไม้แกะสลักเหล่านี้ กำลังชมการแสดงละครชีวิตอยู่ในโรงละคร นอกจากนี้บริเวณด้านล่างของหุ่นไม้มีจานที่ห่อด้วยกระดาษ ห้อยแขวนอยู่ด้วยครับ เป็นสิ่งที่ลูกหลานนำมาเส้นสรวงผู้ที่ตาย เพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองพวกเขาอยู่กันอย่างร่มเย็น

นี่เป็นโลงศพครับ บางโลงก็ว่าง บางโลงยังมีกระดูกอยู่ข้างใน โลงที่ปิดไว้ อาจมีศพอยู่ข้างในด้วยครับ

ลอนดา อาณาจักรแห่งความตาย หน้าผาแห่งนี้ใช้เก็บ เตา เตา ที่นี่มีถ้ำเก็บศพครับ ถ้ำที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตหลังความตาย เป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับ โลงศพหลายโลงถูกเก็บไว้ในถ้ำครับ และ แต่ละโลงก็คงจะโดดงัด มีหัวกะโหลกวางอยู่เต็มไปหมดเลย วางดูเกะกะไปหมดเลยครับ

แต่ที่แห่งนี้ยังมีลูกหลานเข้ามากราบไว้ มีความเชื่อในเรื่องโลกวิญญาณ พลังแห่งความตาย พลังเหล่านี้ พวกเขาเชื่อว่าจะแผ่ไปยังครอบครัวที่เข้ามา ณ ที่แห่งนี้ครับ ที่จะติดต่อกับชีวิตหลังความตาย พวกเขาจะมาที่นี่และพูดคุยกับเรื่องราวของพวกเขาด้วย และพวกเขาจะมาใช้ชีวิตหลังความตายอยู่ที่นี่

Borobuddar

เกาะชวา สถานที่แห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ มันตั้งอยู่กลางป่าลึกบนเกาะชวา มาหลายศตวรรษแล้ว มันเป็นที่ที่จะนำเราไปสู่สรวงสวรรค์ครับ นำไปสู่การตรัสรู้อีกด้วย นี่คืออณุสรสถานที่เก่าแก่ที่สุดของซีกโลกใต้ครับ มันคือเจดีย์ขนาดยักษ์ เรียกกันว่า สถูป

โบโรพุทธโธ เป็นหนึ่งในสถูปของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ สร้างขึ้นเมื่อ ศตวรรษที่ 8 มีลักษณะเหมือนแผนผัง เหมือนกับหนังสือที่บอกเล่าวิธีการต่าง ๆ เช่นการเดินทางไปสู่นิพพาน ต้องผ่านถึง 9 ขึ้นครับ แต่ละขั้นเป็นเส้นทางที่ผู้แสวงบุญต้องผ่าน เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะ นำไปสู่การตรัสรู้นั่นเอง

ชั้นเหมือนกับเป็นตัวแทน ของกิเลส ใน โลกของมนุษย์ครับ โดยชั้นที่สองถือเป็นขั้นศักดิ์สิทธิ์แห่งแรก

ภาพแกะสลัก แสดงเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระนางมายา พระมารดาของพระพุทธเจ้า ซึ่งกำลังบรรทมอยู่ครับ พระนางกำลัง สุบิน ว่ามีช้างเผือกเดินวนอยู่รอบพระองค์ 3 รอบ และรอบที่ 3 ก็เดินเข้าไปในพระครรภ์ของนาง  พระนางกำลังจะพระประสูติการที่สำคัญครับ และช้างเผือกก็เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า

สำหรับอีกสองชั้นถัดไป เรื่องราวเกี่ยวกับสุทธาณะนักแสวงบุญเพื่อหาสัจธรรมแห่งชีวิต สุทธาณะ เปรียบเสมือนกับตัวแทน ของนักแสวงบุญทุกคนครับ ผู้ที่มาเยือนทุกคนควรจะได้ดูภาพนี้ครับ เพื่อจะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ถ่ายทอดเอาไว้ เพื่อที่จะสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุข

บริเวณนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 1,200 ปีที่ผ่านมานี้ พลังอันยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้ เราสามารถที่จะสัมผัสมันได้ครับ

การตรัสรู้ เข้ามาใกล้ โดยสังเกตจากสถูปทรงระฆังคว่ำขนาดเล็กที่อยู่บริเวณยอดของสถูปขนาดใหญ่
บนนี้มีสถูปประมาณ 73 องค์ แต่ละองค์ก็จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ภายในด้วย การตรัสรู้เป็นแรงบันดาลใจให้พระสงค์หลายรูป พยายามที่จะขึ้นมาถึงบริเวณนี้ให้ได้ครับ ถึงจะอยู่เพียงชั่วขณะเดียว แต่ทุกคนต่างก็ยินดี

เป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น ว่าการที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เหมือนกับการตรัสรู้นั่นแหละ เมื่อจิตอันแรงกล้าต่อชาวพุทธทำให้ทุกคนต่างเดินทางมาที่นี่ครับ สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ี้

สรุปง่าย ๆ ก็คือมันแสดงถึงพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นเองครับ บรรดาผู้แสวงบุญและพุทธศาสนิกชน ถึงวิธีการค้นหาทางสู่นิพพาน วิธีที่จะหลุดพ้นความทุกข์และความเจ็บป่วย จากคำสอนว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสครับ ถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกิเลสให้ได้ซะก่อน จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นหนทางไปสู่นิพพานอย่างแท้จริง

     
   
 
 
[www.nextstep.co.th ] [ www.ngthai.com ] [ http://update.se-ed.com ] [ http://www.sudipan.net ] [ www.thaiinfonet.com ]
 [ http://www.thaiwaterbirds.com ] [ http://websociety.mauy.net ]
contact : e-mail : [toonit_1@hotmail.com ] [ tune_555@hotmail.com ] [ lionardo_th@yahoo.com ]
blog: [ http://lionardo.exteen.com ] [ http://teshuto.exteen.com ] [ http://spaces.msn.com/members/toonit ]   Webmaster

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter