Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

เมืองเกียวโตมีชื่อเสียงในเรื่องของวัด สวนศักดิ์สิทธิ์ และศาลเจ้าครับ สวนญี่ปุ่นเป็นเหมือนสัจธรรมของชีวิต ด้วยสะพานรูปทรงประหลาด สระน้ำที่เงียบสงบ และวัดที่งดงาม ทำให้เหมือนกับเข้าไปในภาพวาดโบราณ สวนสไตล์ ญี่ปุ่นเป็นที่นิยมกันอย่างมากครับ ในศตวรรษที่ 18 สิ่งที่น่าสนใจในเมืองเกียวโตก็คือ สวนแห่งหนึ่งซึ่งไม่เหมือนสวนทั่วไปครับ

วัดเรียวอันจิ ในเกียวโต ซึ่งที่นี่ เป็นวันที่มีชื่อเสียงมากในศตวรรษที่ 16 มีสวนที่งดงามมาก ๆ ในพุทธนิกาย เซน ครับ สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ ซึ่งนำไปสู่การรู้แจ้ง เมื่อดูเผินอาจไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ถ้าเพ่งจิตมองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่า ก้อนกรวดเหมือนกับการแสวงหาสัจธรรม ที่เรียกกันว่าการรู้แจ้ง ซึ่งเป็นความเชื่อของนิกายเซน ที่สืบทอดกันมา

จิตที่กำลังเพ่งอยู่นี้ จินตนาการกลายเป็นภาพ ในลักษณะการเปรียบเทียบ ซึ่งบางทีอาจจินตนาการของทิวทัศน์ก็ได้ครับ

นี่คือหมู่เกาะครับ ก้อนกรวดพวกนี้เหมือนทะเล ลายคราดเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร

ส่วนกำแพง เป็นกำแพงที่ทาสีน้ำมัน คุณอาจจะมองเห็นเป็นภาพอาทิตย์อัศดง หรือเป็นภาพทิวทัศน์ก็ได้ เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งที่จิตของเราจินตนาการออกมา แต่จริง ๆ แล้วคุณต้องพยายามมองให้เห็นภาพจริง ๆ ของมันนะครับ พอคุณเห็นว่ามันคือก้อนหิน คุณลองนับดู มันมีทั้งหมด 15 ก้อน แต่ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตำแหน่งไหน คุณก็จะนับได้แค่ 13 หรือ 14 ก้อนเท่านั้น

ต่อมาให้คุณลองเพิ่งมองรูปทรงของก้อนหินดู ซึ่งมีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน คุณจะเห็นช่องว่างระหว่างก้อนหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากครับ ทั้งด้านลบและด้านบวก ในการทำสมาธิการทำให้ร่างกายของเราเป็นอิสระ ทำจิตให้ว่างเปล่า ปราศจากตัวตน จากการที่คุณจินาตการว่ามันคือทิวทัศน์ มองไปรอบ ๆ จะเห็นก้อนหิน 14 ก้อน โดยรู้ว่ามีอีก 1 ก้อนที่ซ่อนอยู่ เมื่อคุณเข้าถึงจุดนั้นได้ จิตของคุณจะเป็นอิสระครับ จนเกิดการรู้แจ้ง

ญี่ปุ่น มีความน่าสนใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ มีความสัมพันธ์ระหว่างความทันสมัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวคิดใหม่ ๆ กับเรื่องของประเพณีที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นเหมือนกับรากฐานของทุกสิ่ง แค่คุณใช้สายตาที่คุณมองจากเสื้อผ้า สถาปัตยกรรม ทัศนคติ และบุคลิกลักษณะ จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง จนมีสิ่งที่เกี่ยวกับกันอยู่ครับ และคิดว่ามันจะฝังลึกบนรากฐานชีวิตที่เก่าแก่

     
   
 
 
[www.nextstep.co.th ] [ www.ngthai.com ] [ http://update.se-ed.com ] [ http://www.sudipan.net ] [ www.thaiinfonet.com ]
 [ http://www.thaiwaterbirds.com ] [ http://websociety.mauy.net ]
contact : e-mail : [toonit_1@hotmail.com ] [ tune_555@hotmail.com ] [ lionardo_th@yahoo.com ]
blog: [ http://lionardo.exteen.com ] [ http://teshuto.exteen.com ] [ http://spaces.msn.com/members/toonit ]   Webmaster

Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter
Free counter